1. Ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են հավասար −1-ի:
 
 
2. Ո՞ր արտահայտությունների արժեքներն են հավասար 32-ի արժեքին: