Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սինուսը և կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

2
2. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Անկյան և նրա սինուսի ու կոսինուսի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տանգենս և կոտանգենս

Բարդություն հեշտ

1
5. Կետի կոորդինատներով որոշվող անկյունը, նրա տանգենսն ու կոտանգենսը

Բարդություն հեշտ

2
6. Սինուսի կամ կոսինուսի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
7. Անկյան տանգենսը կամ կոտանգենսը

Բարդություն հեշտ

1
8. Հավասարությունների ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
9. Եռանկյունաչափական առնչությունների ընտրություն

Բարդություն միջին

4
10. Որոշ անկյունների սինուսն ու կոսինուսը

Բարդություն միջին

6
11. Թվի նշանը

Բարդություն միջին

3
12. Տանգենսի արժեքները

Բարդություն միջին

3
13. sin t=a, cos t=a հավասարումներ

Բարդություն միջին

4
14. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները

Բարդություն միջին

4
15. Որոշ անկյունների տանգենսը/կոտանգենսը

Բարդություն միջին

1
16. Անհավասարման լուծում

Բարդություն բարդ

5
17. Թվերի համեմատում

Բարդություն բարդ

5
18. Արտահայտության պարզեցում և արժեքի հաշվում

Բարդություն բարդ

6
19. Սինուսի/կոսինուսի քառակուսին

Բարդություն բարդ

7
20. Սինուսի և կոսինուսի արտադրյալ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար