Հաշվիր արտահայտության արժեքը՝
 
sin21.42sin1.4sin2+sin22+14sin1.4+sin21.4++44sin2+sin22