Համեմատիր sin1 և sin2 թվերը:
 
Պատուհանում տեղադրիր «<» և «>» նշաններից մեկը:
 
sin1  sin2