Տրված է, որ ctg2α=512Որոշիր այդ անկյան սինուսի քառակուսու արժեքը:
 
Պատասխան (կոտորակը մի կրճատիր)՝
 
sin2α=ii