Լուծիր հավասարումը՝ cost=22 
 
Արմատները մի միավորիր:
 
t=πi+iπk,k  և  t=πi+iπk,k