Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումը Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների սահմանումը:
2. Սինուսի և կոսինուսի արժեքները Սինուսի և կոսինուսի արժեքները:
3. Տանգենսի ու կոտանգենսի արժեքները Տանգենսի ու կոտանգենսի արժեքները:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Սինուսը և կոսինուսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Որոշ անկյունների սինուսները և կոսինուսները:
2. Արտահայտության արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
3. Անկյան և նրա սինուսի ու կոսինուսի որոշելը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել անկյունը և նրա սինուսն ու կոսինուսը:
4. Տանգենս և կոտանգենս 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
5. Կետի կոորդինատներով որոշվող անկյունը, նրա տանգենսն ու կոտանգենսը 3 տեսակ - վերլուծական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կետի կոորդինատներով որոշվող անկյունը, նրա տնգենսը և կոտանդենսը:
6. Սինուսի կամ կոսինուսի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել սինուսի կամ կոսինուսի արժեքը:
7. Անկյան տանգենսը կամ կոտանգենսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել անկյան տանգենսը կամ կոտանգենսը:
8. Հավասարությունների ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ հավասարությունները:
9. Եռանկյունաչափական առնչությունների ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ առնչությունները:
10. Որոշ անկյունների սինուսն ու կոսինուսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 6Մ. Պետք է գտնել որոշ անկյունների սինուսն ու կոսինուսը:
11. Թվի նշանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզել թվի նշանը:
12. Տանգենսի արժեքները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևերը:
13. sin t=a, cos t=a հավասարումներ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է լուծել հավասարումը:
14. Եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները տրված անկյուններում:
15. Որոշ անկյունների տանգենսը/կոտանգենսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է հաշվել որոշ անկյունների տանգենսը/կոտանգենսը:
16. Անհավասարման լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել անհավասարումը:
17. Թվերի համեմատում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է համեմատել թվերը:
18. Արտահայտության պարզեցում և արժեքի հաշվում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը և հաշվել դրա արժեքը:
19. Սինուսի/կոսինուսի քառակուսին 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պետք է գտնել անկյան սինուսի/կոսինուսի քառակուսին:
20. Սինուսի և կոսինուսի արտադրյալ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել սինուսի և կոսինուսի արտադրյալը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ» թեմայից 00:20:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ» թեմայից 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշծատանք «Եռանկյունաչափական ֆունկցիաներ» թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների վերաբերյալ: