Որոշիր թվի նշանը:
 
Պատուհանում տեղադրիր «դրական» կամ  «բացասական» բառերից մեկը:
 
cos5π7-ը  թիվ է: