Կոորդինատների սկզբնակետից դուրս եկող ճառագայթի վրա վերցված է \(A\)15;15 կետը:
 
1. \(OA\)-ն \(Ox\) առանցքի դրական կիսաառանցքի հետ կազմում է α անկյուն:
 
Գտիր α-ն:
 
Պատասխան՝ α \(=\) °
 
2. Գտիր այդ անկյան տանգենսն ու կոտանգենսը: 
 
tgα=ictgα=i