Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Սինուսը և կոսինուսը 2Մ.
2. Արտահայտության արժեքը 1Մ.
3. Անկյան և նրա սինուսի ու կողիսուսի որոշելը 2Մ.
4. Որոշ անկյունների սինուսն ու կոսինուսը 2Մ.
5. Թվի նշանը 1Մ.
6. Եռանկյունաչափական առնչությունների ընտրություն 4Մ.