Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Սինուսը և կոսինուսը 2Մ.
2. Արտահայտության արժեքը 1Մ.
3. Որոշ անկյունների սինուսն ու կոսինուսը 2Մ.
4. Թվի նշանը 1Մ.
5. Եռանկյունաչափական առնչությունների ընտրություն 4Մ.
6. Անկյան և նրա սինուսի ու կոսինուսի որոշելը 2Մ.