1. Պարզիր α անկյունը, որը \(OA\) ճառագայթը կազմում է \(Ox\) առանցքի դրական կիսաառանցքի հետ:
 
Vienibas_rinkis_04.png
 
Պատասխան՝ α \(=\) °
 
2. Հաշվիր այդ անկյան սինուսն ու կոսինուսը:
 
cosα=iisinα=ii