Տրված է անկյան տանգենսը՝ tgα=31
 
Որոշիր այդ անկյան կոտանգենսը:
 
Պատասխան՝ ctgα=ii