Որոշիր ctgt-ն, եթե \(t\)-ն հավասար է 37π6
 
Պատասխան՝
 
ctg37π6 = i