Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գումարի բանաձևեր (կոսինուս)

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարության ստուգում

Բարդություն հեշտ

1
3. Արտահայտության ձևափոխում (սինուս)

Բարդություն հեշտ

5
4. Գումարի բանաձևի կիրառում

Բարդություն միջին

5
5. Գումարի բանաձև (կոսինուս)

Բարդություն միջին

4
6. Եռանկյունաչափական նույնություններ

Բարդություն միջին

2
7. Երկու արտահայտություն

Բարդություն բարդ

6
8. Արտահայտության պարզեցում

Բարդություն բարդ

7
9. Պնդման ապացուցում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար