Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Գումարի բանաձևեր (կոսինուս) 1Մ.
2. Հավասարության ստուգում 1Մ.
3. Գումարի բանաձևի կիրառում 5Մ.
4. Գումարի բանաձև (կոսինուս) 4Մ.
5. Եռանկյունաչափական նույնություններ 2Մ.