Տրված է, որ tgα=3, tg(αβ)=4
 
Հաշվիր արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխան՝ tgβ=ii