Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտահայտության պարզեցում

Բարդություն հեշտ

1
2. Անկյունների գումարը/տարբերությունը

Բարդություն հեշտ

3
3. Գումարի կամ տարբերության տանգենսի բանաձևերը

Բարդություն հեշտ

2
4. Արտահայտության արժեքի հաշվումը գումարի տանգենսի բանաձևի միջոցով

Բարդություն հեշտ

1
5. Եռանկյունաչափական արտահայտության պարզեցում՝ tg/ctg

Բարդություն հեշտ

1.5
6. Պնդումներ անկյունների գումարի և տարբերության տանգենսի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Արտահայտության պարզեցում և արժեքի հաշվում

Բարդություն հեշտ

2
8. Եռանկյունաչափական արտահայտության արժեքի հաշվում (կոտանգենս)

Բարդություն հեշտ

1
9. Արտահայտության արժեքը տրված պայնների դեպքում

Բարդություն միջին

3
10. Հավասարում

Բարդություն միջին

4
11. Արտահայտության ձևափոխություն և արժեքի հաշվում (կոտանգենս)

Բարդություն միջին

4
12. Հաշվում գումարի և տարբերության տանգենսի բանաձևի միջոցով

Բարդություն միջին

5
13. Արտահայտության արժեքի հաշվում (տանգենս)

Բարդություն միջին

3
14. Բերման բանաձևի դուրս բերումը

Բարդություն միջին

4
15. Հաշվումներ գումարի և տարբերության տանգենսի բանաձևի օգնությամբ

Բարդություն միջին

4
16. Պայմանին բավարարող արմատները

Բարդություն բարդ

6
17. Նույնության ապացուցում

Բարդություն բարդ

7
18. Արտահայտության արժեքը (տրված է պայման)

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար