Տրված է, որ 
 
tgx=35tgy=14
 
Հաշվիր հետևյալ արտահայտությունները՝
 
1.  tg(x+y)\(=\)i
 
2.  tg(xy)\(=\)ii