Դիտարկիր 1tgx1+tgx=3 հավասարումը, որտեղ xπ;2π
 
1. Քանի՞ արմատ ունի հավասարումը՝
 
2. Ամենափոքր արմատը՝ x\(=\)iπi
 
3. Ամենամեծ արմատը՝ x\(=\)iπi