Ընտրիր գումարի կամ տարբերության տանգենսի ճիշտ բանաձև(եր)ը: