1. Պարզեցրու արտահայտությունը՝
 
tg π5+tg2 π151tg π5tg2 π15\(=\)iπi
 
2. Հաշվիր եռանկյունաչափական արտահայտության արժեքը: