Պարզեցրու եռանկյունաչափական արտահայտությունները՝
 
1. tg16°+tg29°1tg16°tg29° \(=\)ii°
 
2. tg48°tg3°1+tg48°tg3° \(=\)ii°
 
Նշիր ստացված արտահայտությունների արժեքները:
 
1.                                                  
 
2.