Հաշվիր sin2x+0.7 արտահայտության արժեքը, եթե cosx=0.2 և x0;π2
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականները:
 
Պատասխան՝