Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կրկնակի անկյուն

Բարդություն հեշտ

1
2. Կրկնակի անկյան բանաձևի վերաբերյալ պնդման ձևակերպում

Բարդություն հեշտ

2
3. Կրկնակի անկյան ճիշտ բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդումներ կրկնակի անկյան բանաձևերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
5. Կրկնակի անկյան բանաձևը (կոսինուս)

Բարդություն հեշտ

1
6. Կրկնակի անկյան բանաձևը (սինուս)

Բարդություն հեշտ

1
7. Կրկնակի անկյան կոսինուսը

Բարդություն միջին

3
8. Արտահայտության արժեքի հաշվում

Բարդություն միջին

3
9. Կրկնակի անկյան սինուսը

Բարդություն միջին

3
10. Կրկնակի անկյան կոսինուսի բանաձևը

Բարդություն միջին

4
11. Կրկնակի անկյան սինուսի բանաձևի կիրառում

Բարդություն միջին

4
12. Կրկնակի անկյան կոսինուսի բանաձևի կիրառում

Բարդություն միջին

4
13. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն բարդ

5
14. Եռանկյունաչափական բանաձևերի կիրառում

Բարդություն բարդ

6
15. Արտահայտության պարզեցում

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար