Գտիր 2sinπ8cosπ8+27 արտահայտության արժեքը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև տասներորդականը:
 
Պատասխան՝