Ո՞ր արտահայտությունն է հավասար 2sin10xcos10x
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: