Ո՞ր արտահայտությունն է հավասար cos46°-ի:
 
Նշիր ճիշտ տարբերակը: