Կրկնակի անկյան բանաձևի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ: