Հաշվիր cos2x-ը, եթե cosx=0.62
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝