Պարզեցրու եռանկյունաչափական արտահայտությունը՝ sin27°cos27°
 
Պատասխան՝ i°