Պարզեցրու արտահայտությունը՝ sin20°2cos10°
Պատասխան՝ i°