Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Կրկնակի անկյուն 1Մ.
2. Կրկնակի անկյան բանաձևի վերաբերյալ պնդման ձևակերպում 3Մ.
3. Կրկնակի անկյան ճիշտ բանաձևի ընտրություն 1Մ.
4. Կրկնակի անկյան կոսինուսը 3Մ.
5. Արտահայտության արժեքի հաշվում 3Մ.
6. Կրկնակի անկյան սինուսը 3Մ.