Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կրկնակի անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը Կրկնակի անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերը:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կրկնակի անկյուն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված անկյունը պետք է ներկայացնել կրկնակի անկյան տեսքով:
2. Կրկնակի անկյան բանաձևի վերաբերյալ պնդման ձևակերպում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է լրացնել պնդման ձևակերպումը:
3. Կրկնակի անկյան ճիշտ բանաձևի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ բանաձևը:
4. Պնդումներ կրկնակի անկյան բանաձևերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը:
5. Կրկնակի անկյան բանաձևը (կոսինուս) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ արտահայտությունը:
6. Կրկնակի անկյան բանաձևը (սինուս) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կրկնակի անկյան բանաձևի կիրառում (սինուս):
7. Կրկնակի անկյան կոսինուսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել կրկնակի անկյան կոսինուսը:
8. Արտահայտության արժեքի հաշվում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
9. Կրկնակի անկյան սինուսը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
10. Կրկնակի անկյան կոսինուսի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել արտահայտության արժեքը:
11. Կրկնակի անկյան սինուսի բանաձևի կիրառում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
12. Կրկնակի անկյան կոսինուսի բանաձևի կիրառում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
13. Արտահայտության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
14. Եռանկյունաչափական բանաձևերի կիրառում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
15. Արտահայտության պարզեցում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կրկնակի անկյան սինուսն ու կոսինուսը» թեմայից 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ կրկնակի անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կրկնակի անկյան սինուսն ու կոսինուսը» թեմայից 00:20:00 միջին 11Մ. Առաջադրանքներ կրկնակի անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Կրկնակի անկյան սինուսն ու կոսինուսը» թեմայից 00:25:00 միջին 18Մ. Առաջադրանքներ կրկնակի անկյան սինուսի և կոսինուսի բանաձևերի վերաբերյալ: