Տրված է  y=f(x) ֆունկցիան, որտեղ fx=2x2+9, եթե -19x19x,  եթե  1<x26
 
Գտիր y=f(x) ֆունկցիայի մաքսիմումի կետը:
 
Պատասխան՝ xmax=i