Ֆունկցիան տրված է այս բանաձևով՝ f(x)=x2+2x,եթեx[4;1]x+2,եթեx(1;4]
 
Կառուցիր ֆունկցիայի գրաֆիկը և նրա միջոցով պարզիր ֆունկցիայի մինիմումի կետն ու մինիմումը:
 
xmin=iymin=i