Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Կորը ֆունկցիայի գրաֆիկ է կամ ոչ 1Մ.
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկի ուրվագիծը 1Մ.
3. Գրաֆիկի կետերի կոորդինատները 2Մ.
4. Հարցեր ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ 3Մ.
5. Ֆունկցիայի բանաձևը 1Մ.
6. Կետի պատկանելը կամ չպատկանելը գրաֆիկին 2Մ.
7. Գրաֆիկների հատման կետերը 3Մ.