Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կորը ֆունկցիայի գրաֆիկ է կամ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկի ուրվագիծը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գրաֆիկի կետերի կոորդինատները

Բարդություն հեշտ

2
4. Գրաֆիկի հատումը Оy առանցքի հետ

Բարդություն հեշտ

1
5. Պարաբոլի բանաձևի գործակիցը

Բարդություն հեշտ

2
6. Կետը պարաբոլի վրա

Բարդություն հեշտ

2
7. Պարաբոլի գտնվելու քառորդները

Բարդություն հեշտ

1
8. Գրաֆիկի և Oy առանցքի հատման կետը

Բարդություն հեշտ

2
9. Գրաֆիկի անվանումը

Բարդություն հեշտ

1
10. Հարցեր ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
11. Ֆունկցիայի բանաձևը

Բարդություն միջին

4
12. Կետի պատկանելը կամ չպատկանելը գրաֆիկին

Բարդություն միջին

3
13. Գրաֆիկների հատման կետերը

Բարդություն միջին

3
14. Գրաֆիկների հատման կետերի կոորդինատները

Բարդություն միջին

1
15. Կետի պատկանելը տրված գրաֆիկին

Բարդություն միջին

4
16. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը

Բարդություն միջին

3
17. Գրաֆիկի կառուցում

Բարդություն միջին

4
18. Երկու հավասարումների լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն միջին

3
19. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը

Բարդություն միջին

4
20. Համակարգի գրաֆիկական լուծում

Բարդություն բարդ

3
21. Տրված պայմաններին բավարարող ուղղի հավասարումը

Բարդություն բարդ

5
22. Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

3
23. Հավասարման լուծում գրաֆիկական եղանակով

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար