Ո՞րն է y(x)=6,եթեx>00,եթեx=06,եթեx<0 ֆունկցիայի գրաֆիկի ուրվագիծը: