Տրված է հետևյալ գրաֆիկը:
 
taisne1.png
 
1. Եթե \(x\)-ը հավասար է 6-ի, ապա կախյալ փոփոխականը հավասար է -ի:
 
2. Եթե կախյալ փոփոխականը հավասար է 3-ի, ապա \(x\)-ը հավասար է -ի: