Հանդիսանում է արդյո՞ք տրված գծագիրը որևէ ֆունկցիայի գրաֆիկ:
 
g2.png