Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թվային ֆունկցիայի գրաֆիկը Թվային ֆունկցիայի գրաֆիկը, օրինակներ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կորը ֆունկցիայի գրաֆիկ է կամ ոչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք տրվածը ֆունկցիայի գրաֆիկ է:
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկի ուրվագիծը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի գրաֆիկի ուրվագիծը:
3. Գրաֆիկի կետերի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել մի կոորդինատի արժեքը, եթե տրված է մյուսը:
4. Գրաֆիկի հատումը Оy առանցքի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի գրաֆիկի և Оy առանղքի հատման կետի կոորդինատները:.
5. Պարաբոլի բանաձևի գործակիցը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել պարաբոլի բանաձևի գործակիցը:
6. Կետը պարաբոլի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք կետը պատկանում է պարաբոլին:
7. Պարաբոլի գտնվելու քառորդները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել պարաբոլի գտնվելու քառորդները:
8. Գրաֆիկի և Oy առանցքի հատման կետը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել գրաֆիկի և Oy առանցքի հատման կետի օրդինատը:
9. Գրաֆիկի անվանումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել ֆունկցիայի գրաֆիկի անվանումը:
10. Հարցեր ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պատասխանել հարցերին:
11. Ֆունկցիայի բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Գրաֆիկի միջոցով պետք է պարզել ֆունկցիայի հավասարումը:
12. Կետի պատկանելը կամ չպատկանելը գրաֆիկին 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է պարզել կետի պատկանելը գրաֆիկին:
13. Գրաֆիկների հատման կետերը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել գրաֆիկների հատման կետերը:
14. Գրաֆիկների հատման կետերի կոորդինատները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել գրաֆիկների հատման կետերի կոորդինատները:
15. Կետի պատկանելը տրված գրաֆիկին 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզել կետի պատկանելը տրված գրաֆիկին:
16. Ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի արժեքների բազմությունը:
17. Գրաֆիկի կառուցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կառուցել ֆունկցիայի գրաֆիկը և պատասխանել հարցերին:
18. Երկու հավասարումների լուծում գրաֆիկական եղանակով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գրաֆիկորեն լուծել երկու հավասարումները:
19. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տրված գրաֆիկի միջոցով պետք է գտնել ֆունկցիայի որոշման տիրույթն ու արժեքների բազմությունը:
20. Համակարգի գրաֆիկական լուծում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է համակարգը լուծել գրաֆիկական եղանակով:
21. Տրված պայմաններին բավարարող ուղղի հավասարումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է կազմել տրված պայմաններին բավարարող ուղղի հավասարումը:
22. Համակարգի լուծումը գրաֆիկական եղանակով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Համակարգը պետք է լուծել գրաֆիկական եղանակով:
23. Հավասարման լուծում գրաֆիկական եղանակով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գրաֆիկորեն լուծել հավասարումը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ֆունկցիայի գրաֆիկը» թեմայից 00:10:00 միջին 13Մ. Աառաջադրանքներ ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ֆունկցիայի գրաֆիկը» թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Աառաջադրանքներ ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Ֆունկցիայի գրաֆիկը» թեմայից 00:20:00 միջին 25Մ. Աառաջադրանքներ ֆունկցիայի գրաֆիկի վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը