Գրաֆիկի միջոցով գտիր այս բանաձևով f(x)=x2+2x,եթեx[4;1]x+2,եթեx(1;4] տրված ֆունկցիայի նվազման և աճման միջակայքերը:
 
Առաջինը տեղադրիր նվազման միջակայքը:
  
[i;i][i;i]