Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Աճող կամ նվազող ֆունկցիայի գրաֆիկը

Բարդություն հեշտ

1
2. Պարաբոլի վարքը ճառագայթի վրա

Բարդություն հեշտ

1
3. Աճման միջակայք

Բարդություն հեշտ

1
4. Մոդուլի աճելը/նվազելը տրված բազմության վրա

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդում գծային ֆունկցիայի մոնոտոնության վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Խիստ աճող ֆունկցիա

Բարդություն հեշտ

2
7. Ֆունկցիայի մոնոտոնության հետազոտում

Բարդություն միջին

1
8. Մոնոտոնության միջակայքերի որոշում

Բարդություն միջին

2
9. Ֆունկցիայի աճման/նվազման միջակայքը, մոդուլ

Բարդություն միջին

1
10. Մոնոտոնության միջակայքի ընտրություն

Բարդություն միջին

2
11. Քառակուսային ֆունկցիայի աճման /նվազման միջակայքը

Բարդություն միջին

2
12. Ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերի ընտրություն

Բարդություն միջին

2
13. Աճման և նվազման միջակայքերի որոշում

Բարդություն միջին

2
14. Մոնոտոնության միջակայքեր

Բարդություն միջին

1
15. Աճման/նվազման միջակայքը

Բարդություն միջին

1
16. Տրված է պարամետր

Բարդություն բարդ

2
17. Երկու բանաձևերով տրված ֆունկցիայի մոնոտոնությունը

Բարդություն բարդ

1
18. Դեպքերից կախված ֆունկցիայի նվազման միջակայքը

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար