Գտիր ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերը:
 
ogr_par5.png
 
Ֆունկցիայի աճման միջակայքը՝ i;i
 
Ֆունկցիայի նվազման միջակայքը՝ i;i