Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքեր Աճող, նվազող, չաճող, ճնվազող ֆունկցիաներ, ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքեր:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Աճող կամ նվազող ֆունկցիայի գրաֆիկը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աճող կամ նվազող ֆունկցիայի գրաֆիկը:
2. Պարաբոլի վարքը ճառագայթի վրա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե ինչպիսին է ֆունկցիան՝ աճող, թե՞ նվազող տրված ճառագայթի վրա:
3. Աճման միջակայք 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի աճման միջակայքը:
4. Մոդուլի աճելը/նվազելը տրված բազմության վրա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել մոդուլի աճելը/նվազելը տրված բազմության վրա:
5. Պնդում գծային ֆունկցիայի մոնոտոնության վերաբերյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել պնդման ճիշտ շարունակությունը:
6. Խիստ աճող ֆունկցիա 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել խիստ աճող ֆունկցիայի գրաֆիկը:
7. Ֆունկցիայի մոնոտոնության հետազոտում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել նախադասության ճիշտ շարունակությունը:
8. Մոնոտոնության միջակայքերի որոշում 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը:
9. Ֆունկցիայի աճման/նվազման միջակայքը, մոդուլ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի աճման/նվազման միջակայքը:
10. Մոնոտոնության միջակայքի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է ընտրել մոնոտոնության միջակայքը:
11. Քառակուսային ֆունկցիայի աճման /նվազման միջակայքը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 2Մ. Պետք է գտնել քառակուսային ֆունկցիայի աճման /նվազման միջակայքը:
12. Ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է ընտրել ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերը:
13. Աճման և նվազման միջակայքերի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի աճման և նվազման միջակայքերը:
14. Մոնոտոնության միջակայքեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է որոշել ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը:
15. Աճման/նվազման միջակայքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 1Մ. Պետք է գտնել ֆունկցիայի աճման/նվազման միջակայքը:
16. Տրված է պարամետր 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Պետք է որոշել ֆունկցիայի աճման/նվազման միջակայքը:
17. Երկու բանաձևերով տրված ֆունկցիայի մոնոտոնությունը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 1Մ. Երկու բանաձևերով տրված ֆունկցիայի մոնոտոնությունը:
18. Դեպքերից կախված ֆունկցիայի նվազման միջակայքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Պետք է գտնել դեպքերից կախված ֆունկցիայի նվազման միջակայքը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը» թեմայից 00:15:00 միջին 7Մ. Առաջադրանքներ ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը» թեմայից 00:15:00 միջին 8Մ. Առաջադրանքներ ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը» թեմայից 00:25:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերի վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը