1. Բերված ֆունկցիաներից ո՞րն է խիստ մոնոտոն:
 
 
2. Աճող է, թե՞ նվազող քո ընտրած ֆունկցիան:
 
Պատասխան՝ ֆունկցիան  է: