Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթի որոշելը 2Մ.
2. Պնդում ֆունկցիայի որոշման տիրույթի վերաբերյալ 1Մ.
3. Որոշման տիրույթի բանաձևի ընտրություն 1Մ.
4. Երկու բանաձևով տրվող ֆունկցիաների գումարի արժեքը 2Մ.
5. Պնդում ֆունկցիայի որոշման տիրույթի վերաբերյալ (բարդ ֆունկցիա) 1Մ.
6. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը (գումար) 2Մ.