Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթի որոշելը

Բարդություն հեշտ

2
2. Պնդում ֆունկցիայի որոշման տիրույթի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Որոշման տիրույթի բանաձևի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
4. Ֆունկցիայի արժեքների գումար

Բարդություն հեշտ

2
5. Արժեքների գումար

Բարդություն հեշտ

2
6. Երկու բանաձևով տրվող ֆունկցիաների գումարի արժեքը

Բարդություն միջին

3
7. Պնդում ֆունկցիայի որոշման տիրույթի վերաբերյալ (բարդ ֆունկցիա)

Բարդություն միջին

2
8. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթը (գումար)

Բարդություն միջին

4
9. Համադրույթի որոշման տիրույթը

Բարդություն միջին

3
10. Գումար ֆունկցիայի որոշման տիրույթը

Բարդություն միջին

4
11. Գումարի/տարբերության որոշման տիրույթը

Բարդություն միջին

3
12. Արտահայտության ձևափոխություն

Բարդություն միջին

3
13. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթի բանաձևը

Բարդություն միջին

3
14. Իռացիոնալ հավասարում

Բարդություն բարդ

5
15. Տարբերությունը իմաստ չունի

Բարդություն բարդ

5
16. Որտե՞ղ որոշված չէ ֆունկցիան

Բարդություն բարդ

6
17. Ֆունկցիաների տարբերության արժեքը

Բարդություն բարդ

5
18. Արտադրյալի արժեքը

Բարդություն բարդ

5
19. Անբացահայտ տեսքով տրված հավասարում

Բարդություն բարդ

5
20. Որոշման տիրույթի ամենափոքր ամբողջ թիվը

Բարդություն բարդ

6
21. Որոշման տիրույթից դուրս ամբողջ թվերը

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար