Գտիր Fx=1x17.1+1x+17 ֆունկցիայի որոշման տիրույթի ամենափոքր ամբողջ թիվը:
 
Պատասխան՝