Տրված է, որ Fx=f2xg21 և Gx=g1fx, որտեղ f(x)=14x2 և g(x)=16x2
 
Հաշվիր՝  FxGx արտադրյալի արժեքը −10 կետում:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրերորդականների կարգը:
  
Պատասխան՝